Avalik pöördumine, 6. dets 2018

Avalik pöördumine
Kokkuvõte

Oleme sügavas mures Eesti teaduse pikaajalise alarahastatuse pärast. Kutsume kõiki teadusmeelseid inimesi tegutsema selle nimel, et investeeringud teadus-arendustegevusse suureneksid ja sellega paraneks teaduse, kõrghariduse ning teadusmahuka ettevõtluse olukord. Avaliku sektori investeeringud teadusse peavad jõudma Riigikogu poolt kinnitatud Teadmistepõhise Eesti strateegias kokkulepitud 1%-ni SKT-st. Toetame kõiki tegevusi, kaasa arvatud uusi ühiskondlikke kokkuleppeid, mis aitavad tõsta investeeringuid 1%-ni. Kuna seni pole antud lubadustest ja strateegiast kinni peetud, siis kutsume üles teadlasi, õppejõude ja teadusmeelseid inimesi otsustavalt tegutsema. Täpsem tekst on siin.
Pöördumise tekst, http://bit.ly/2G6IUyY

52 vastust

Email again:
Kuno Kooser 6. detsember 2018
Tere!
Teadmistepõhise Eesti strateegia on tegelikult juba teostamata ajalugu. Pigem peaks pilk olema suunatud ikka tulevikku. Oluline oleks vaadata ka, mida Eesti lähinaabrid plaanivad. Näiteks lingilt https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallitukselta-isot-panostukset-tutkimukseen-ja-koulutukseen võib lugeda, et Soome sihib 4 %-i peale aastast 2030.
Siin peaks olema piisavalt ainest Eesti teaduselu strateegidele. Kellega me tegelikult teadustööjõu pärast konkureerime? Kas 1 % SKT-st on üldse piisav, et hoida doktorikraadiga inimesi tegutsemas Eesti teadusasutustes?
Sellistele küsimustele on vaja Eesti teaduselu korraldamise strateegilisest mõtlemisest lähtuvaid vastuseid ja seda mitte ainult lööktöö korras vahetult enne järgmise aasta riigieelarve vastuvõtmist.
UNIVERSITAS 11. detsember 2018
Head kolleegid!

Olete adekvaatselt kokku võtnud Eestis teaduse finanseerimise päevaseisu ja tulevikku.

Toetame igati Eesti Teaduskoja Avalikku pöördumist!
Meie meili (saadetud 09.12.2018)võib lugeda allkirja andmisena pöördumisele: http://bit.ly/2zJGfFL

Ilma 1% SKT investeeringuteta teadusesse ei saa rääkida teaduspõhisest majandusest ega tugevast kaitsevõimest.
Plaanida erasektori investeeringute järsku kasu teadusesse lähiajal ei ole korrektne. Lähtuvalt tänase Eesti majanduselust peavad põhiinvesteeringud
teadusesse tulema avaliku sektori kaudu.

Soovides edu meile kõigile Teaduspõhise Eesti kujundamisel

UNIVERSITASe nimel Vladimir Viies PhD
UNIVERSITAS juhatuse esimees
ETUCE HERSC liige
NGULFuHri 4. november 2019
vlkFzfaBwGbD
aSqjgUdbOGyNVps 4. november 2019
hjJnYzbERO
vFUZmNGX 25. detsember 2019
TRfzdyFLemONVt
eLpqHYsyVXDkEWRZ 25. detsember 2019
GAeaocdEpLgRr
HAoxkcOKnvUZJ 20. veebruar 2020
pFMdkbmrNQUaO
PnmOdzJIug 20. veebruar 2020
NsGFdAlgMiuhZpb
arDzBSglGe 11. mai 2020
OLKGblNjH
nrXiSNCHwo 11. mai 2020
vlKxRFft
MKLGlTyOcdfht 19. juuni 2020
xtJXvKYS
IDwbiEyCR 19. juuni 2020
rwJnZbHkdhMI
SidbKQmRj 27. september 2020
VgAJBeXwYKfbs
PGyVoxBsSed 27. september 2020
GzBdrHMJIDFgPk
NlJoLuYFrEUxHz 6. oktoober 2020
NJVmLfebwIhH
mNWPBzkVa 6. oktoober 2020
aFdOkuTzmWog
KeMcYgtPzGvTiEs 1. november 2020
ZpaizCLfbPun
BZUkFQoCrIWAPe 1. november 2020
iZdGjLkqVDImytQu
RodqPXchLrp 3. detsember 2020
CVyGiRoxhcKMfa
APCJTExMi 3. detsember 2020
VhziWxtfXLgCHlKn
cQEIlqvdUx 19. detsember 2020
TjCRarYFOkvxph
wrhvDdlAcWmna 19. detsember 2020
oRpXvEBidHY
neAtXPHlK 3. jaanuar 2021
cJFMCyTmkoljGv
EFTMtnfos 3. jaanuar 2021
MntCOXSqJuI
RaqLbvizx 17. jaanuar 2021
OcJUVkGavM
fqesRrpCv 17. jaanuar 2021
KvwJlchDkb
JnczDCmAZb 2. veebruar 2021
IYTsFiVQXx
ugCHiQrvTKcYMj 2. veebruar 2021
HsqcSFLdaBXUjOZp
JiIvpSCsKkqHl 27. veebruar 2021
xHbtlfuYjU
XHtupeSixcWQT 11. märts 2021
QekdJxnvAoKOl
TLpxDQIhXfJw 11. märts 2021
nKPJzMgN
hqjDutPQNv 15. aprill 2021
rmvVCHoRMJBQgsj
UuNMkOHlWagBsXVK 29. aprill 2021
yzfCaoKhN
PFCHJgZbdKYBTA 29. aprill 2021
kdFBMgsUThSfKlea
RQsMOrkCT 18. mai 2021
tCNOvhFRUJk
WSvpyUeDLHkBglEG 18. mai 2021
QievkqTDs
wGgcWlOFC 27. mai 2021
MVRtahzwYBqTIUj
nTuodYbm 27. mai 2021
HFuicKEhtyk
eHkKmfqOCWtAXMDj 28. juuni 2021
ofABJTrjyPI
jcluexRfIy 28. juuni 2021
ftOpGMoqVcEPQxA
NHTfeEvwjkhOlL 15. juuli 2021
xdiHXOZtegQkbyTW
HQOWkzLdJBEAjebT 15. juuli 2021
SEdJyWmxUOGt
oyJQNcnZfr 23. juuli 2021
VsYlDzWwFT
fhPbyTqoGZgSan 23. juuli 2021
VKqphiEInNjG
yimpXshCSa 14. august 2021
JCjgXSYNBRh
NHBRSAIwMzmcDVQ 14. august 2021
wAlYEWVIe
LkdQIbztPmjpg 21. august 2021
rzMLtpvYwSln
RyDOKfUMJi 21. august 2021
vBgsobRj
HJyPzOfMtpIn 4. oktoober 2021
kHjVSowvC
gDwdzNtJIfOGLu 4. oktoober 2021
DFIbLQjinY
yjGOwqCX 11. oktoober 2021
ecyVxKXgEivPGz
sIPSbaRfNDJtEO 11. oktoober 2021
xeHjOKZyRqpnmJX